Huzurevleri
    




Gençleşmiş bir yaşlılık iyidir. Yaşlanmış bir gençlik işe yaramaz. (Alman Atasözü)
BAĞIŞ ve YARDIMLAR

Bağış ve Yardımlar

Derneğimiz, yaşlı kimselerin, gelir durumlarını da dikkate alarak, uygun koşullarda her türlü gereksinmelerini karşılamak ve yaşamlarının son dönemini insan onuruna yaraşacak biçimde geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışan, bu faaliyetini yaklaşık 50 yıldan beri aralıksız sürdüren ve kâr amacı gütmeyen, bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğimiz, Bakanlar Kurulunun 17.05.1967 gün ve 6/8229 sayılı kararı ile Kamuya Yararlı Dernek* statüsünü kazanmıştır

İstanbul, Bahçelievler'de 01.07.1964 tarihinde kurduğumuz İstanbul Huzurevi'nde bugüne kadar 1000'den fazla yaşlının bakımı sağlanmıştır. Bu yaşlılar evinin, gelirleri ile giderleri arasında daima büyük farklar doğmakta ve gelirler aleyhine oluşan bu farklar, özel veya tüzel kişi ve kuruluşlardan sağlanan ayni veya nakdi bağışlardan oluşturulan sosyal yardım fonumuzdan karşılanmaktadır.

Bu noktada Sizleri Derneğimize ve Huzurevimize katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Yapacağınız yardımlar ve göstereceğiniz ilgiyle, yaşamlarını huzur içinde geçirecek insanları görmek veya bu siteden öykülerini duymak sizler için de büyük huzur kaynağı olacaktır düşüncesindeyiz.

Derneğimize yapacağınız ayni ve/veya nakdi yardımlara ilişkin olarak bağış makbuzu verilecek olup, nakdi yardımlarınız için aşağıdaki banka hesabını kullanabilirsiniz.

Huzurevleri Kurma Ve Yaşatma Derneği

T.C. Ziraat Bankası, İstanbul - Bahçelievler Şubesi

Türk Lirası Hesabı, Hesap No: 6191935-5001
IBAN: TR80 0001 0008 7106 1919 3550 01

Dilerseniz bağışlarınızın kullanılmasını istediğiniz alanları (huzur evinin bakım-onarımı, yaşlılarımızın günlük bakımı, yaşlılarımızın yiyecek giderlerine katkı ve benzeri) banka dekontunda belirtebilirsiniz. Bunu belirtmeniz durumunda bağışınız sadece o alanda kullanılacaktır.

Ayni (mal olarak) bağış yapmayı düşünmeniz halinde, karar vermeden önce Derneğimizle irtibata geçmenizin, yardımlarınızın ihtiyacı karşılaması konusunda daha yararlı olacaktır.

Bu fırsattan yararlanarak Sizleri Huzur Evimize davet etmek isteriz. Sizleri Huzur Evimizde görmek bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı olacaktır. Bizleri yalnız bırakmadığınız ve yardımlarınızı bizden esirgemediğiniz için teşekkür ederiz.

Derneğimize maddi destek amaçlı olarak, her türlü atık kağıdınızı (gazete, dergi, karton, oluklu karton, mukavva ve benzeri) topluyoruz.

 

* Derneğimize yapacağınız bağışları vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.


 
© 2009 - Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği Web Tasarım & Uygulamaları: İstanbulNet