Huzurevleri
    
İnsan yaşlı olduğuna karar verdiği gün yaşlanır. (Jean Anouilh)
AMACIMIZ

Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği, yaşlı kimselerin, gelir durumlarını da dikkate alarak, uygun koşullarda her türlü gereksinmelerini karşılamak ve yaşamlarının son dönemini insan onuruna yaraşacak biçimde geçirmelerini sağlamak amacıyla, gönüllü olarak çalışan ve kâr amacı gütmeyen, bir sivil toplum kuruluşudur.

Tüzüğümüzün 5. maddesine göre Derneğimizin amacı;

Derneğin Amacı

Madde 5 Dernek; yaşlı kimselerin bakımını sağlamak için, "Huzurevi", "Bakımevi", "Gündüz Bakımevi" adıyla kurumlar açmak ve bunları derneğin yetkili organlarınca atanan ücretli ve/veya gönüllü görevlileri eliyle merkezinden yönetmek üzere kurulmuş olup amaçları aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Yaşlılara karşı ilgi ve duyarlılığı arttırmak amacıyla yaşlıların toplum içerisindeki konumu ve toplum için önemi, sorunları, ihtiyaçları, beklentileri ve sağlığı ile ilgili konularda bilinçlendirici çalışmalar yapmak,
 2. Yaşlı veya yaşlı sayılmamakla beraber sürekli olarak başkalarının yardım ve ilgisine gereksinim duyan, erken yaşlanmış veya kimsesiz veya yalnız kadın veya erkeklerle eşlerin, durumlarını ve geleceklerini güvenlik altına alarak sorunlarını, derneğin kurduğu veya kuracağı huzurevlerinde veya kendi evlerinde, yönetim, denetim ve gözetimi altında çözümlemek,
 3. Bu kişilerin; yetişme çevreleri ile bilgi ve görgü düzeylerine; ruhsal, bedensel, düşünsel özelliklerine uygun bir ortamda, aile havası ve düzeni içinde, insan onuruna yaraşır bir biçimde her türlü gereksinimlerini karşılayarak gelir durumlarına uygun koşullarla bakımlarını yapmak ve yaptırmak,
 4. Huzurevlerinde veya kendi yerlerinde bakım ve koruma altına alınanları görevlileri, üyeleri, gönüllü kuruluşları, yetkili ve sorumlu organları eliyle denetlemek, yoklamak, rehabilite etmek ve bunlara gerekli ilgiyi göstermek,
 5. Yaşlılara verilen sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesine katkıda bulunmak üzere uluslararası düzeyde geliştirilen politika ve standartların ülkemizde de uygulanabilmesi için projeler geliştirmek,
 6. Geriatri ve gerontoloji alanında yapılan çalışmaları takip etmek, imkânlar dâhilinde bu çalışmaları desteklemek,
 7. Yaşlı bakımı alanında istihdam edilen kişilerin bilgi ve uzmanlık düzeyini arttıracak faaliyetlerde bulunmak veya bu faaliyetleri desteklemek,
 8. Ülkenin düşünsel, bilimsel ve sanatsal birikimine katkıda bulunmuş, yaşlı düşünür, yazar, bilim insanı ve sanatçılara ulaşarak yardıma ihtiyacı olanları belirlemek ve gerekli yardımları, onlar başvurmadan kendilerine ulaştırmak,
 9. Derneğin mali gücünün veya huzurevi kapasitesinin yetersizliği veya bakılacak olanın özel durumundan doğan zorluklar nedeniyle huzurevlerine alınamayan güçsüz kimseleri kendi yerlerinde yoklayarak kollamak, olanakları ölçüsünde sosyal yardımlarda bulunmak, yardımcı kuruluşlarından da yararlanarak her türlü sorunları ile ilgilenerek gerekirse bu kişileri başka kuruluşların bakım yurtlarına yerleştirmek,
 10. Toplumda yaşlıların saygınlığını ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla evde bakım da dahil olmak üzere alternatif modeller geliştirmek ve bu modellerin uygulanabilmesi için faaliyette bulunmak,
 11. Yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli ürün ve hizmetler hakkında araştırma, geliştirme ve standart çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 12. Çalışamayacak derecede düşkün veya yaşlı yoksullara ekonomik ve sosyal açıdan destek olmak

 
© 2009 - Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği Web Tasarım & Uygulamaları: İstanbulNet