Huzurevleri
    
Öğrenmeyi bırakmış insan yaşlıdır, ister yirmi ister seksen yaşında olsun. (Henry Ford)
BİZ KİMİZ?

Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren, kar amacı gütmeyen ve kamu yararına çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, yaşlı kimselerin bakımını sağlamak için, "Huzurevi", "Bakımevi", "Gündüz Bakımevi" adıyla kurumlar açmak ve bunları derneğin yetkili organlarınca atanan görevlileri eliyle merkezinden yönetmek üzere, kurulmuş olup, şubesi bulunmamaktadır. 11.02.1963 tarihinde İstanbul'da kurulan Derneğimiz, Bakanlar Kurulunun 17.05.1967 gün ve 6/8229 sayılı kararı ile Kamuya Yararlı Dernek statüsünü kazanmıştır.

Derneğimiz, yaşlı kimselerin, gelir durumlarını da dikkate alarak, uygun koşullarda her türlü gereksinmelerini karşılamak ve yaşamlarının son dönemini insan onuruna yaraşacak biçimde geçirmelerini sağlamak amacıyla çalışmakta olup, bu faaliyetini yaklaşık 50 yıldan beri aralıksız sürdürmektedir.

Dernek amaçları doğrultusunda, Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği İstanbul Huzurevi'ni 01.07.1964 tarihinde kurmuştur. İstanbul, Bahçelievler'de faaliyet gösteren İstanbul Huzurevi, 45 yataklı bir yaşlılar evi olup, bugüne kadar İstanbul Huzurevi'nde, 1000'den fazla yaşlının bakımı sağlanmıştır.

Diğer belgeler:


 
© 2009 - Huzurevleri Kurma ve Yaşatma Derneği Web Tasarım & Uygulamaları: İstanbulNet